Tag: ລ້ຽງ​ລູກ

8th February 2021 0

ຄວາມ​ໃນ​ໃຈ​ຂອງ​ພໍ່​ລູກ 2 ! ເຈ້ຍ ປາ​ຊີ​ຟິກ ໂພ​ສ “ຂ້ອຍໂຊກດີທີ່ມີເມຍເອົາໃຈໃສ່ລູກ ແຍກ​ໜ້າ​ວຽກ​ກັນ​ຊັດ​ເຈນ ແຕ່ຍອມຮັບລ້ຽງລູກຍາກອີ່ຫລີ”

By Admin

ຄວາມ​ໃນ​ໃຈ​ຂອງ​ພໍ່​ລູກ 2 ! ເຈ້ຍ ປາ​ຊີ​ຟິກ ໂພ​ສ “ຂ້ອຍໂຊກດີທີ່ມີເມຍເອົາໃຈໃສ່ລູກ ແຍກ​ໜ້າ​ວຽກ​ກັນ​ຊັດ​ເຈນ ແຕ່ຍອມຮັບເດີ້ ລ້ຽງລູກຍາກອີ່ຫລີ” ຂ້ອຍໂຊກດີ ທີ່ມີ ເມຍເອົາໃຈໃສ່ລູກ ລາວໃຫ້ນົມເວຫາດູດຈົນຮອດ 2ປີຄ່ອຍໃຫ້ອອກນົມ ຫລີ້ນນໍາລູກຫລາຍ ກະຕູນກະໃຫ້ເບິ່ງມື້ລະ 20ນາທີ . ເວຣາ…