Tag: ລ້າງ​ໝາກ​ໄຂ່ຫຼັງ

2nd February 2021 0

ບອກຕໍ່ເອົາບຸນ ! ສູດລ້າງໝາກໄຂ່ຫຼັງ ຂັບປັດສາວະ ດ້ວຍສະໝຸນໄພບູຮານ ຫາ​ໄດ້​ງ່າຍໆ

By Admin

ສາລະຫນ້າຮູ້ ບອກຕໍ່ເອົາບຸນ..!! ສູດລ້າງໝາກໄຂ່ຫຼັງ ຂັບປັດສາວະ ດ້ວຍສະໝຸນໄພບູຮານ ຫາງ່າຍຈາກໃນເຮືອນຄົວ 1 ກະຊາຍ 1 ຂີດ (ຖ້າບໍ່ມີກະຊາຍກໍໃຊ້ຂິງແທນ) 2 ຫົວຜັກບົ່ວແດງ 1 ຂີດ 3 ຂ່າ 1 ຂີດ 4…