Tag: ລົດແກ່ຊີມັງປິ້ນ

10th December 2019 0

ລົດຂົນຊີມັງເຄາະຮ້າຍ! ຢາງໜ້າແຕກ ປີ້ນລົງຮ່ອງ ຜູ້ຂັບບາດເຈັບສາຫັດ

By Admin

ຜູ້ທີ່ໃຊ້ລົດໃຊ້ຖະໜົນທັງຫຼາຍ ຈົ່ງລະມັດລະວັງຂັບຂີ່ລົດ ດ້ວຍຄວາມບໍ່ປະໝາດ. ທັງນີ້, ກໍ່ເພື່ອປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກການເກີດອຸບັດຕິເຫດ ແລະ ທີ່ສຳຄັນອີກຢ່າງໜຶ່ງ ບັນດານັກຂັບຂີ່ຂົນສົ່ງທັງຫຼາຍ ຈົ່ງມີສະຕິລະມັດລະວັງສູງ ໃນການນຳໃຊ້ຍານພາຫະນະ ກ່ອນເດີນທາງຄວນກວດສອບລົດ ກ່ອນອອກໄປເຮັດວຽກສະເໝີ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການເກີດອຸບັດຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ອາດຈະເປັນດັ່ງເຫດການຕໍ່ໄປນີ້ ທີ່ເມືອງນອງ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ. * ໃນ…