Tag: ລົງສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ

5th February 2021 0

ຈາກໜຸ່ມນັກພັດທະນາ ກາຍມາເປັນຜູ້ລົງສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ ເປັນສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

By Admin

ຈາກໜຸ່ມນັກພັດທະນາ ກາຍມາເປັນຜູ້ລົງສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ ເປັນສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊຸດທີ II ເຂດເລືອກຕັ້ງ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ (ໝາຍເລກ 6) ທ່ານ ຮສ ປອ ອຸທັນ ໄຕລິດທິ ຫຼື ຮູ້ກັນໃນນາມ ເຈົ້າຂອງຜົນງານເພງ ສາວນາຊອນ,…