Tag: ລື່ນ​ຄາດ​ໝາຍ

4th May 2020 0

ຊົມ​ເຊີຍສາລະວັນ ຜະລິດເຂົ້ານາແຊງໄດ້ລື່ນຄາດໝາຍ 67 ພັນກວ່າໂຕນ

By Admin

ທ່ານ ອະນຸສັກ ຈຳປາຄໍາ ກໍາມະການພັກແຂວງ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ ແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນແຂວງ ໃນທ້າຍເດືອນ ເມສານີ້ ວ່າ: ມາຮອດປະຈຸບັນຊາວກະສິກອນໃນທົ່ວແຂວງ ກໍໄດ້ມີຜົນສໍາເລັດຫຼາຍດ້ານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານການຜະລິດການປູກ-ການລ້ຽງ ແລະ ວຽກອື່ນໆ ເປັນຕົ້ນການຜະລິດເຂົ້ານາແຊງ ແມ່ນໄດ້ລື່ນຄາດໝາຍ, ເຊິ່ງແຜນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນໄດ້ກໍານົດຢູ່ 14.200…