Tag: ລາຄາຂາຍຜ້າອັດປາກ

7th February 2020 0

ອອກມາແລ້ວ! ລັດແຈ້ງໃຫ້ຂາຍຜ້າປິດປາກສຸງສຸດບໍ່ເກີນ 25.000 ກີບ/ກັບ ພົບຜູ້ລະເມີດສາຍດ່ວນ 1510

By Admin

ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ອອກແຈ້ງການສະບັບ ເລກທີ 0142 /ອຄ.ກຄພນ ລົງວັນທີ 7 ກຸມພາ 2020 ເຖິງ: ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ; ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ບັນດາຮ້ານຂາຍຢາ,…