Tag: ຢີ່ປຸ່ນ ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 13 ລ້ານໂດລາ

6th June 2020 0

ຂອບ​ໃຈ​ອີ່ຫຼີ່ ຢີ່ປຸ່ນ ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 13 ລ້ານໂດລາ ຊື້ອຸປະກອນທາງການແພດໃຫ້ລາວ

By Admin

ຢີ່ປຸ່ນ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 13 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອຊື້ອຸປະກອນທາງການແພດໃຫ້ ສປປ ລາວ ……………………… ວັນທີ 5 ມິຖຸນາ 2020 ທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີພິທີລົງນາມເອກະສານແລກ ປ່ຽນສຳລັບໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າທີ່ມີຊື່ວ່າ: ໂຄງການພັດ ທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ…