Tag: ຢາ​ດີ​ໄອ

12th February 2021 0

ຕົ້ນຢາດີໄອ ມີ​ກະ​ເທິ ເອົາ​ຕົ້ນ​ນີ້​ມາ​ຕົ້ມ​ດື່ມ​ກິນ​ຊ່ວຍ​ໄດ້

By Admin

ຕົ້ນຢາດີໄອມີຂີ້ກະເທີ ບໍ່​ຮູ້​ຊື່ ​ເປັນຕົ້ນຢາມີສານຜິດຫນ້ອຍ ແຕ່ຜູ້ຍິງຖືພາ ແລະ ເດັກນ້ອຍບໍ່​ແນະ​ນຳ. . ​ສໍ​າ​ລັບ​ວິ​ທີ​ໃຊ້ ກ່ອນໃຊ້ຕ້ອງແຊ່ນ້ຳກັບເຂົ້າສານຄ້າງຄືນ ແລ້ວແຊ່ນ້ຳເກືອອີກ15ນາທີ ເພື່ອສານຜິດຫາຍອອກ ເອົາ10 ກລັມຕົ້ມກັບນ້ຳກິນໃນມື້. . ຫລືຕັດຕອນຍາວ2,5-3ເຊັນ ຄ່ອຍຍ້ຳຄ່ອຍກືນ. ມື້ເຮັດ2ເທື່ອ. ແປວ່າມື້1ກິນແຕ່5-6 ເຊັນ. ຫລືຂູດເອົາຫົວຈີ່ກິນກໍ່ໄດ້ຜົນດີ.…

22nd December 2020 0

ສຸດຍອດ​ຢາ​ດີ​ໄອ ເອົານ້ຳບີໂຕໄກ່ ປົນກັບນ້ຳຮ້ອນໃສ່ນ້ຳຕານກ້ອນດື່ມ​ກິນ ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ຄໍ​ຊຸ່ມ ດີ​ໄອ​ໄດ້

By Admin

ຈາກ​ໂພ​ສ ຂາຍເບ້ຍຫມາກສີດາ ກີມຈູ ບອກວ່າ ມີຄົນໂທຖາມເຮົາຢາດີໄອ ເຮົາບອກໃຫ້ເອົານ້ຳບີໂຕໄກ່ (ບີໄດ້ເຮັດແຫ້ງແລ້ວ) ປົນກັບນ້ຳຮ້ອນໃສ່ນ້ຳຕານກ້ອນ (ນ້ຳຕານກ້ອນຊະນິດສີຂາວ) ດື່ມ​ກີນ ເດັກນ້ອຍໃສ່ນ້ຳບີຫນ້ອຍກ່ວາຜູ້ໃຫຍ່. ປະມານ1/3ຂອງບີ. ແມ່ນຢາດີໄອດີທີ່ສຸດທີ່ເຮົາຮູ້. ຄົນເປັນໄອຕ້ອງຄະລຳຊີ້ນໄກ່ ລາວບອກວ່າຊິເຮັດຂາຍ. .