Tag: ຢາດີອາການຍ່ຽວແສບ

11th February 2021 0

ນີ້​ຄື ຕົ້ນຢາດີອາການຍ່ຽວແສບ, ຍ່ຽວຢັດ ໃຜ​ມີແນ່

By Admin

ນີ້​ຄຶຕົ້ນຢາດີອາການຍ່ຽວແສບ ຍ່ຽວຢັດ ໃຜ​ເຫັນ ໃຜ​ມີ ຢ່າຫຼົກ​ຖິ້ມ​ເດີ້ ​ເຊິ່ງວິທີໃຊ້ ​ເອົາຕົ້ນຢານີ້+ຫມອຍສາລີ +ຫົວຂີງ(10ກລັມ) + ເກືອຫນ້ອຍ1 . . ຕົ້ມກິນແທນນ້ຳຮອດ 4 ໂມງແລງ.