Tag: ມຽນມາ ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ

19th April 2020 0

ມຽນມາ ເລີ່ມພົບເສິກແລ້ວ ຫຼັງພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ 100 ຄົນ, ເສຍຊີວິດ 5 ຄົນໃນປະທດ

By Admin

ໜ່ວຍງານສາທາລະນະສຸກຂອງມຽນມາ ແລະ ອົງການອານາໄມໂລກ (WHO) ຢືນຢັນຢູ່ ສາທາລະນະລັດ ສະຫະພາບ ມຽນມາ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ເພີ່ມຂຶ້ນ ແຕະຫລັກ 100 ຄົນແລ້ວ ຫລ້າສຸດເພີ່ມຂຶ້ນ 9 ຄົນ ລວມເປັນ 107 ຄົນ, ໃນນີ້ເສຍຊີວິດ…