Tag: ມີ​ເງິນ

14th March 2021 0

ຂ້ອຍ​ຮຽນ​ບໍ່​ຈົບ ອາ​ຍຸ 20, ​ຫຼາຍ​ຄົນ​ເວົ້າ​ໃຫ້​ວ່າ ຮຽນ​ກໍ​ບໍ​ໍ​ຈົບ​ປະ​ລິນ​ຍາ ​ເອົາຜົວ ແລະ ມີ​ລູກ​​ແລ້ວ ແຕ່​ຂ້ອຍ​ຫາ​ເງິນ​ເອງ ລ້ຽງ​ລູກ​ເອງ​ໄດ້

By Admin

ຫຼາຍຄົນເວົ້າວ່າເປັນຫຍັງອາຍຸ 20 ປີຈຶ່ງຖືພາ ແລະ ມີລູກແລ້ວ!! ຮຽນກໍບໍ່ຈົບປະລິນຍາ ໄດ້ຜົວແລ້ວ ຍົກ​ເອົາ​ຄູ່​ຮັກ​ໄວ​ໜຸ່ມ​ຄູ່​ນີ້​ມາ​ເປັນ​ກຳ​ລັງ​ໃຈ​ໃຫ້​ບາງ​ຄົນ ຊີ​ວິດ​ເຮົາ ຫາກ​ດຸ​ໝັ່ນ ຫາ​ທຸກວິ​ທີ​ທາງ ຕໍ່​ໃຫ້​ມີ​ອຸ​ປະ​ສັກ​ຫຍັງ ກໍ​ຜູ່ ແລະ ຜ່ານ​ມັນ​ໄປ​ໄດ້ ບໍ່​າ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ໄປ​ຕາມ​ກົດ​ເກນ​ຊີ​ວິດ ແຕ່​ການ​ສຶກ​ສາ​ກໍ​ເປັນ​ສຳ​ຄັນ ແຕ່​ບາງ​ຄັ້ງ​ເຮົາ​ເລືອກ​ບໍ່​ໄດ້ ແຕ່​ເຮົາ​ກໍ​ຕ້ອງ​ສູ້​ກັບ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ ແລະ…

24th December 2020 0

ເຄີຍ​ສົງ​ໄສ​ບໍ່ ເປັນຫຍັງຄົນທີ່ມີເງິນເດືອນເທົ່າກັນກັບເຮົາ ເຂົານັ້ນມີເງິນໃຊ້ຢ່າງບໍ່ຂາດ ບາດເຮົາຄືບໍ່ມີ

By Admin

ເປັນຫຍັງຄົນທີ່ມີເງິນເດືອນເທົ່າກັນກັບເຮົາ ແຕ່ເຂົານັ້ນມີເງິນໃຊ້ຢ່າງບໍ່ຂາດ ບາດເຮົາຄືບໍ່ມີ ນັ້ນກໍຍ້ອນວ່າລາວສາມາດຈັດການບໍລິຫານເງິນໄດ້. ແລ້ວເຮົາເດ ຊິເຮັດແນວໃດ? ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດການເງິນຂອງເຮົາດີຂື້ນ, ດັ່ງນັ້ນ ໃຫ້ພວກເຮົາມາເບິ່ງໄປພ້ອມໆກັນເລີຍ. ໃຫ້ລຸດຜ່ອນການໃຊ້ຈ່າຍຟຸ່ມເຟືອຍ ຄົນສ່ວນຫລາຍທີ່ມັກວ່າບໍ່ມີເງີນທ້ອນ ຈັກເທື່ອນັ້ນ ປັດໄຈໜຶ່ງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີເງິນເຫຼືອໄວ້ທ້ອນ. ແມ່ນການໃຊ້ຈ່າຍເງິນໄປກັບຂະຫນົມຂອງຕ້ອນ ກະເປົາ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ເກີບ ຊື້ມາຍ້ອນວ່າທ່ານມັກ. ຊື້ມາແລ້ວແຕ່ບໍ່ໃຊ້.…