Tag: ມີ​ຄວາມ​ສຸກ

28th January 2021 0

1 ພາບ​ລ້ານ​ຄວາມ​ໝາຍ ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ສົມ​ບູນ​ແບບ​ເທົ່າ​ຄົນ​ອື່ນ ແຕ່​ກໍ​ມີ​ຄວາມ​ສຸກ​ໃນ​ແບບ​ຂອງ​ເຮົາ​ໄດ້ ຊີ​ວິດ​ເກີດ​ມາ​ຕ້ອງ​ສູ້

By Admin

​ບໍ່​ມີ​ໃຜ​ເລືອກ​ເກີດ​ໄດ້ ແລະ ບຸນ​ວາດ​ສະ​ໜາ​ຂອງ​ຄົນ​ເຮົາ​ກໍ​ບໍ່​ທໍ່​ກັນ ບາງ​ຄົນ​ເຮັດ​ວຽກ​ໜ້ອຍ​ດຽວ ເຮັດ​ວຽກ​ຖືກ​ບ່ອນ ເຮັດ​ວຽກ​ຖືກ​ກັບ​ຊິນ​ຕົນ​ເອງ  ກໍ​ມັ່ງ​ມີ​ສີ​ສຸກ​ຂຶ້ນ​ໄວ ແຕ່​ບາງ​ຄົນ ສູ້​ຊົນ ເຮັດ​ວຽກ​ໜັກ ແທບ​ບໍ່​ມີ​ເວ​ລາ​ພັກ ແຕ່​ຄ່າ​ແຮງ​ທີ່​ໄດ້ ອາດ​ບໍ່​ພໍ​ໃຊ້​ຈ່າຍ ແຕ່​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ດີ ເກີດ​ມາ​ແລ້ວ ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ແນວ​ໃດ ກໍ​ຕ້ອງ​ສູ້ ແລະ ໃຊ້​ຊິ​ວິດ​ຕໍ່​ໄປ ແລະ…

26th January 2021 0

ແມ່ນຫຼື​ບໍ່ ? ຜູ້ຍິງມີ ແຟນບໍ່ຫຼໍ່ ຈະມີຄວາມສຸກຫລາຍກ່ອນ ຜູ້ຍິງທີ່ມີແຟນຫນ້າຕາດີ

By Admin

ສາລະຄວນຮູ້ ຜົນ​ວິ​ໄຈ​ເຜີຍ ຜູ້ຍິງມີ ແຟນບໍ່ຫຼໍ່ ຈະມີຄວາມສຸກຫລາຍກ່ອນ ຜູ້ຍິງທີ່ມີແຟນຫນ້າຕາດີ ອັນ​ນີ້​ແມ່ນ​ແທ້ຫຼື​ບໍ່ ? ຈາກການສຳຫຼວດ ກຸ່ມຕົວຢ່າງຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ຟໍລີດ້າ Florida: ໄດ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ຕົວເອງດູດີ ແລະງົດງາມ ຢູ່ຕະຫລອດເວລາ ເພື່ອໃຫ້ເໝາະສົມກັບແຟນຫມຸ່ມທີ່ຫນ້າຕາດີ. ແຖມຍັງບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງແຕ່ງໂຕເຊັກຊີ່ ເພື່ອໃຫ້ແຟນຮັກ ຍ້ອນວ່າຢ້ານແຟນນອກໃຈ ໄປມີຜູ້ຍິງຄົນໃຫມ່…