Tag: ມີ​ກຳ

23rd December 2020 0

ຮູ້ຫຼື​ບໍ່ ບາງ​ທີ​​ການ​ທີ່​ເຮົາ​ເປັນຄົນ​ມີ​ນ້ຳ​ໃຈ​ກໍ​ເປັນ​ກຳ​ເດີ້ ເພາະ​ບາງ​ຄົນ​ເຮັດ​ບຸນ​ກັບ​ຄົນ​ບໍ່​ຂຶ້ນ ອ່ານ​ເລີຍ

By Admin

ການທີ່ເຮົາເປັນຄົນດີ ມີນໍ້າໃຈຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື່ນ ແມ່ນຄວາມເຊື່ອໃນການເຮັດກຳດີ. ຖ້າເຮົາເຊື່ອວ່າເຮົາເຮັດດີທີ່ສຸດແລ້ວໃນສິ່ງນັ້ນ , ແຕ່ບາງເທື່ອກໍ່ແຝງໄປພ້ອມກັບກຳທີ່ບໍ່ດີ. ແລະກຳທີ່ບໍ່ດີ ມີອັນໃດແດ່? ມາເບິ່ງໄປນຳກັນເລີຍ!! 1 ສູນເສຍຄວາມຮູ້ສຶກ ຖ້າບໍ່ມີຜົນປະໂຫຍດຫຍັງ ບາງຄົນເຂົ້າມາໃນຊີວິດຂອງເຮົາ ເພື່ອຫວັງແຕ່ຜົນປະໂຫຍດຈາກຄວາມເມດຕາ ແລະມັກຊ່ວຍເຫລືອຂອງເຮົາ. ສຸດທ້າຍ ຄົນທີ່ມີຄວາມເມດຕາສ່ວນຫຼາຍຄົນມັກຈະກາຍເປັນຄົນທີ່ມີແນວຄຶດທີ່ບໍ່ດີ. ນັ້ນຍ້ອນວ່າຫມົດຄວາມສຳຄັນ ແລ້ວຖືກເບິ່ງຂ້າມ. ຈາກຄົນທີ່ເຄີຍໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລື່ອ.…