Tag: ມີໜີ້ແລ້ວ ຈະໄດ້ທຸກຢ່າງ

7th December 2019 0

ແປກແຕ່ຈິງ! ເຄັບລັບ ໜຸ່ມໄວ 23 ປີ ຕ້ອງເປັນໜີ້ແຕ່ນ້ອຍ ແລ້ວຈະໄດ້ທຸກຢ່າງ

By Admin

ກາຍເປັນເລື່ອງລາວທີ່ໜ້າສົນໃຈ ກໍລະນີຊາຍໄວ 23 ປີ ຈາກປະເທດເພື່ອບ້ານ (ປະເທດໄທ) ບອກເຄັບລັບສຳລັບໄວລຸ້ນສ້າງຕົວ ໂດຍບອກວ່າ ຄວນມີໜີ້ ຕອນຍັງນ້ອຍ ແລ້ວເຮົາຈະໄດ້ທຸກຢ່າງ ເຸິງວ່າຈະເປັນເຄັບລັບທີ່ແປກແຕກຕ່າງ ແຕ່ຄວາມໝາຍທີ່ແທ້ຈິງ ແມ່ນຢາກສື່ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຖ້າເຮົາມີໜີ້ ເຮົາຈະດິ້ນຮົນເຮັດວຽກທຸກຢ່າງ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເຮົາມີໜີ້ ແຕ່ເຮົາຈະໄດ້ສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງການແທນ. ເຊິ່ງໜຸ່ມໄວ 23…