Tag: ມັນດ້າງ

9th January 2020 0

ຫາກໍຮູ້ ພຽງກິນມັນດ້າງກໍສາມາດຫຼຸດນໍ້າໜັກໄດ້ 3 ໂລ ພາຍໃນ 7 ມື້ເທົ່ານັ້ນ

By Admin

ມີເລື່ອງດີໆມາໃຫ້ຮູ້ ແລະ ລອງປະຕິບັດອີກແລ້ວ ສໍາລັບສາວໆ ຫຼື ໜຸ່ມໆທ່ານໃດທີ່ກໍາລັງຄິດຈະຫຼຸຸດນໍ້າໜັກ ແຕ່ລອງມາຫຼາຍວິທີ່ແລ້ວຍັງບໍ່ໄດ້ຜົນ ຫຼື ເຫັນຜົນຊ້າ ມື້ນີ້ແອັດມິນເລີຍນໍ້າເອົາວິທີງ່າຍໆໃນຫຼຸດນໍ້າໜັກພາຍໃນ 7 ມື້ສາມາດຫຼຸດໄດ້ຕັ້ງ 3 ກິໂລມາຝາກກັນ ໂດຍການກິນມັນດ້າງໃຫ້ຖືກເວລາກໍຄື 9:00-11:00 ໂມງເຊົ້າ, ມັນດ້າງມີຫຼາຍພັນຄື ສີຂາວ, ສີເຫຼືອງ…