Tag: ມອບ​ອຸປະກອນການສຶກສາ

11th February 2021 0

ຊົມ​ເຊີຍ ມລພສ ມອບ​ອຸປະກອນການສຶກສາ ໃຫ້ນ້ອງນ້ອຍຊົນເຜົ່າອາຄາ

By Admin

ນ້ອງນ້ອຍສຸດທີ່ດີໃຈໄດ້ອຸປະກອນການສຶກສາ. ວັນທີ 9 ກັນຍາ 2021 ມລພສ, ໄດ້ນຳເຄື່ອງບໍລິຈາກ ເປັນເຄື່ອງກັນໜາວ ແລະ ອຸປະກອນການສຶກສາ ນຳມາມອບໃຫ້ແກ່ ຫລານນ້ອຍຊົນເຜົ່າອາຄາ ໂຮງຮຽນບ້ານໂພນຫວານ ເມືອງຫລຼວງນໍ້າທາ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ເຊິ່ງມີ ນັກຮຽນ ປໍ1 ຫາ ປໍ5…