Tag: ມອບເຮືອນ 1 ຫຼັງໃຫ້ປະຊາຊົນທຸກຍາກ

13th November 2019 0

ຊົມເຊີຍການນຳແຂວງເຊກອງ! ມອບເຮືອນ 1 ຫຼັງໃຫ້ແມ່ຍິງທຸກຍາກ ຂາດທີ່ຢູ່ອາໄສ

By Admin

ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ເຊກອງ ຮ່ວມກັບສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ ທ່າແຕງ ໄດ້ມອບເຮືອນ 1 ຫຼັງໃຫ້ທ່ານ ນາງ ຈັນ ເຊິ່ງຜູ້ກ່ຽວແມ່ນແມ່ຍິງທຸກຍາກ, ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຂາດທີ່ຢູ່ອາໄສ ຢູ່ ບ້ານ ໜອງບົວໃສ ເມືອງ ທ່າແຕງ ແຂວງ ເຊກອງ.…