Tag: ມອບເຄື່ອງບໍລິໂພກ

11th May 2020 0

ຂອບໃຈ 2 ທະນະຄານ ມອບເຄື່ອງບໍລິໂພກ ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວທຸກຍາກ ເມືອງອາດສະພັງທອງ

By Admin

ທະນາຄານໄຊງ່ອນ – ຮ່າໂນ້ຍ ຮ່ວມກັບທະນາຄ້ານການຄ້າຕ່າງປະເທດ ສາຂາແຂວງ ສະຫັວນນະເຂດ ລົງມອບເຄື່ອງ ບໍລິໂພກ ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວທຸກຍາກ ເມືອງ ອາດສະພັງທອງ. * ໃນວັນທີ 09 ພຶດສະພາ 2020 ຜ່ານມາ ທ່ານ ເລບູເລີມ ຮອງຜູ້ຈັດການທະນາຄານ…