Tag: ມອບເຂົ້າຊ່ວຍເຫຼືອ

14th November 2019 0

ບ້ານ ທົ່ງເໝືອດ, ບ້ານຫີນໂງ່ນ ແລະ ບ້ານນ້ຳແປັກ ເມືອງກາສີ ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ຮັບເຂົ້າຊ່ວຍເຫຼືອ

By Admin

ດ້ວຍຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໄຍ ຂອງຄະນະພັກອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນເທີງ ກໍ່ຄືພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ທີ່ມີຕໍ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ແລະ ກໍ່ເພື່ອເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອ ແກ້ໄຂບັນເທົາທຸກ, ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ນັບມື້ນັບດີຂື້ນ. ໃນວັນທີ 12 ພະຈິກ 2019 ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ນຳເອົາເຂົ້າສານໜຽວ…