Tag: ມອບຍອ້ງຍໍຜົນງານ 30 ປີ

20th February 2020 0

ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນພາກໃຕ້ ສະຫຼຸບຜົນງານ, ປະດັບຫຼຽນໄຊ ແລະ ມອບຍອ້ງຍໍຜົນງານ 30 ປີ

By Admin

ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນພາກໄຕ້ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຜົນງານ 1 ປີ 2019 ປະດັບຫຼຽນໄຊ,ຫຼຽນກາ ແລະ ມອບໃບຍ້ອງຍໍປະເພດຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທີ່ມີຜົນງານດີເດັນປະກອບສ່ວນ ໄລຍະ 30ປີ ແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ກຸມພາ 2020 ຢູທີ່ໄອຍະການປະຊາຊົນພາກໄຕ້ ໂດຍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮວ່ມຂອງທ່ານ ນີພອນ ວຽງປະເສີດ…