Tag: ພົບ​ວັດ​ຖຸ​ເກົ່າ​ແກ່

29th May 2020 0

ພົບວັດຖຸບູຮານທີເກົ່າແກ່ ທີວັດລະຍາວເໜືອ ເມືອງສາມັກຄີໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ສາ​ທຸ​ໆ!

By Admin

ໃນວັນພຸດ ວັນທີ 27 ພຶດສະພາ 2020 ທີວັດລະຍາວເໜືອ ເມືອງສາມັກຄີໄຊ ແຂວງອັດຕະປື . ໄດ້ມີການຄົ້ນພົບວັດຖຸບູຮານທີເກົ່າແກ່ ປະເພດ ໄຫ ຄ້ອງ ງ້າວ ພະຊະນະປະເພດຖ້ວຍຊາມ…ຕ່າງໆ . . ສິ່ງຂອງຕ່າງໆເຫລົ່ານີ້ແມ່ນຖືກບັນຈຸໄວ້ໃນໄຫ ແລະຖືກຝັງໄວ້ລານວັດລະຍາວເຫນືອ ແຫ່ງນີ້…