Tag: ພູດອຍ ໄຊຍະຈັກ

1st February 2021 0

ນີ້​ຄື ຄົນລາວ​ທີ່ສູງ​ທີ່​ສຸດໃນປະເທດ 2.23 ແມັດ! ໃຜ​ສູງ​ຈັກ​ແມັດ​ບອກ​ແນ່

By Admin

ຍັງຈື່ກັນໄດ້ບໍ່ ທ້າວ ພູດອຍ ໄຊຍະຈັກ, ປະຈຸບັນ ອາຍຸ 31 ປີແລ້ວ, ເປັນຄົນລາວ ທີ່ມີຄວາມສູງ ທີ່ສຸດໃນ ປະເທດລາວ (2.23 ແມັດ) ກາຍເປັນ ຂວັນໃຈ ຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນລາວ. . ປະຈຸບັນ ຜູ້ກ່ຽວມີສຸຂະພາບ…