Tag: “ພູກ້ຽວ”

1st March 2020 0

ກຽມພັດທະນາເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວໃໝ່ ບ້ານວຽງສະຫວັນ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ “ພູກ້ຽວ”

By Admin

ພູກ້ຽວ ບ້ານວຽງສະຫວັນ ເຂດປາກເຊືອງ ນະຄອນ-ຫຼວງພະບາງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ . ພູກ້ຽວ ເປັນສະຖານທີ່ກໍາລັງຈະຖືກຟື້ນຟູໄວ້ໃຫ້ລູກຫານໄດ້ເບິ່ງ . ຈັດໄດ້ວ່າເປັນປູຊະນີຍະວັດຖຸອັນເກົ່າແກ່ ແລະ ເປັນປະຕິມາກໍາຂອງຄົນສະໄຫມກ່ອນອີກແຫ່ງຫນຶ່ງຂອງຊາວເມືອງຫຼວງພະບາງ ຕາມການສັນນິຖານທີ່ຊາວບ້ານເລົ່າກັນມາວ່າ ພູກ້ຽວ ເປັນຫຼັກເມືອງເກົ່າໃນສະໄຫມກ່ອນ, ເປັນສະຖານທີ່ມີວີວສູງ ຕິດກັບລິມແມ່ນໍ້າຂອງ, ຫຼຽວເຫັນທໍາມະຊາດອັນສວຍສົດງົດງາມ ແລະ ມີປະຫວັດເລົ່າກັນມາອັນຍາວນານກ່ຽວກັບພຣະທາດເຈດີພູກ້ຽວ…