Tag: ພັກ​ຜ່ອນ

12th February 2021 0

​ທຸກ​ມື້​ນີ້​ເຈົ້າ​ນອນ​ຈັກ​ຊົ່ວ​ໂມງ ? ນີ້​ຄື 5 ຂໍ້ດີ ຂອງການເຂົ້ານອນໄວ ​ແລະ ນອນ​ໃຫ້​ຄົບ

By Admin

ການນອນເປັນສິ່ງສຳຄັນ ແຕ່ຈະນອນໃຫ້ໄດ້ຜົນດີນັ້ນ ຕ້ອງນອນໃຫ້ຄົບ 6-8ຊົ່ວໂມງ ມື້ນີ້ຈະພາມາຮູ້ຈັກ 5 ຂໍ້ດີ ຂອງການນອນໄວ !!! 1 ຄວາມຈື່ຈໍາດີຂຶ້ນ ຄົນທີ່ເຂົ້ານອນໄວກ່ອນ 10 ໂມງແລງຈະນອນໄດ້ເຕັມທີ່ 6-8ຊົ່ວໂມງ ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຈື່ຈໍາດີຂຶ້ນ ສ່ວນຄົນທີ່ນອນໜ້ອຍຕໍ່ເນື່ອງເປັນເວລາດົນຈະເຮັດໃຫ້ສະມາທິສັ້ນ ແລະ ຄວາມຈື່ຈໍານັ້ນຫຼຸດລົງອີກດ້ວຍ. 2…