Tag: ພະທາດນາງລາວ

6th February 2020 0

ທ່ຽວບຸນນະມັດສະການ ພະທາດນາງລາວ ແດນດິນຖິ່ນຜູ້ໄທເມືອງວິລະບູລີ

By Admin

ຂ່າວບຸນ, ບັດດີກາຂ່າວບຸນ ນະມັດສະການ ພຣະທາດນາງລາວ ວັນທີ່ 6-9 ກຸມພາ 2020 ເຂດຈຸມສຸມເມືອງວັງ ແດນດິນຖິ່ນຜູ້ໄທເມືອງວິລະບູລີ. ມີຄວາມຍິນດີແພ່ບຸນກຸສົນ ມາຍັງບັນດາທ່ານທັງປ່ວງຊົນ ເພື່ອເປີດໃຫ້ເປັນແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວແລະເຂົ້າຮ່ວມເປັນເຈົ້າພາບ-ເຈົ້າສັດທາງານບຸນ ນະມັດສະການພຣະທາດນາງລາວ ປະຈຳສົກປີ 2020 ເມືອງວິລະບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. . .…