Tag: ພະຍາກອນອາກາດ 6 ພຶດສະພາ

6th May 2020 0

8-10 ພຶດສະພາ ອາກາດຈະຮ້ອນເອົ້າຫາເອົ້າຫຼາຍ ພ້ອມມີພາຍຸພັດຜ່ານຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນ

By Admin

ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ອອກບົດລາຍງານເລກທີ 0461/ກອຕທ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 4 ພຶດສະພາ 2020 ຄາດຄະເນສະພາບອາກາດ ໃນໄລຍະວັນທີ 4 ຫາ 10 ພຶດສະພາ 2020 ວ່າ: ໃນໄລຍະວັນທີ 4…