Tag: ພະຍາກອນອາກາດ 10 ທັນວາ

10th December 2019 0

ອາກາດຍັງຈະສືບຕໍ່ໜາວຕື່ມອີກ, ຂະນະທີ່ 3 ແຂວງອຸນຫະພູມແຕະ 0 ອົງສາແລ້ວ

By Admin

ມື້ນີ້, ສະພາບອາກາດໜາວເຢັນ ຫາເຢັນຫຼາຍໃນແຕ່ລະພາກ. ຂະນະທີ່, 3 ແຂວງອຸນຫະພູມຫຼຸດຈຸ 0 ອົງສາ ໄດ້ແກ່ ຊຽງຂວາງ, ເມືອງສິງ (ຫຼວງນໍ້າທາ) ແລະ ໄຊສົມບູນ. ສະພາບອາກາດໂດຍທົ່ວໄປລວມເວລາ 7:00 ໂມງຂອງວັນທີ 10 ທັນວາ 2019…