Tag: ພຣະເຈົ້າອົງແສນ

22nd April 2020 0

ພຣະເຈົ້າອົງແສນ ທີວັດບ້ານເມືອງເຢືອງ ເມືອງກວນ ແຂວງຫົວພັນ ມີນ້ຳຫນັກປະມານ 120 ກິໂລ ຫລໍ່ດ້ວຍທອງສຳຣິດ

By Admin

ພຣະເຈົ້າອົງແສນ ທີວັດບ້ານເມືອງເຢືອງ ເມືອງກວນ ແຂວງຫົວພັນ ມີນ້າຫນັກປະມານ 120 ກິໂລ ຫລໍ່ດ້ວຍທອງສຳຣິດ ທີງົດງາມທີສຸດໃນເຂດເມືອງຫົວພັນ ທັງຫົກທັງຫ້າ ແລະ ມີຕົວອັກສອນລາວບູຣານຈາຣຶກໄວ້ທີຂອບຖານພຣະພຸທທະຮູບອົງ ມີລາຍດອກບົວ ແລະ ມີສັດໃນວັນນະຄະດີໃນປ່າຫິມະພານ ພຣະເຈົ້າອົງແສນ ປະທັບໃນບັນລັງດອກບົວ ທີງົດງາມຫລາຍ ແຕ່ຕົວຫນັງສືທີບັນທຶກໄວ້ ຍັງບໍ່ມີໃຜແປອອກມາເທື່ອ…