Tag: ຜ້າປິດປາກ

28th April 2020 0

ສາທາແຈ້ງ ໃຫ້ຕິດຕາມກວດກາ, ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຜ້າອັດປາກ ແລະ ເຈວລ້າງມື ກັນສິນຄ້າບໍ່ໄດ້ມາດຖານ

By Admin

ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ອອກໜັງສືແຈ້ງການ ເລກທີ 3389/ກອຢ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 27 ເມສາ 2020 ເຖິງຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກນະຄອນຫຼວງ ແລະ ບັນດາແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເລື່ອງເອົາໃຈໃສ່ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ເຝົ້າລະວັງກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບຂອງຜ້າອັດປາກ-ດັງ ແລະ ເຈວລ້າງມື…

31st March 2020 0

ຊົມເຊີຍ! ກະຊວງການຄ້າ ອະນຸຍາດໃຫ້ 2 ບໍລິສັດ ຂາຍລາຄາຜ້າອັດປາກບໍ່ເກີນ 50.000 ກັບ/ກັບ

By Admin

ອີງຕາມແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 0252/ກຄພນ ລົງວັນທີ 31 ມີນາ 2020 ຂອງກົມການຄ້າພາຍໃນ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ອອກແຈ້ງການ ເຖິງ ບໍລິສັດ ຊີບີເອຟ (CBF) ຟາຣມາ ຈໍາກັດ ແລະ ບໍລິສັດ…

18th March 2020 0

ກໍາໜົດເອົາ ຜ້າປິດປາກ ແລະ ນໍ້າຢາ ລ້າງມື ເປັນສິນຄ້າ ຄວບຄຸມ ທົ່ວແຂວງຄໍາມ່ວນ

By Admin

ແຈ້ງການ ! ກໍາໜົດເອົາ ຜ້າປິດປາກ ແລະ ນໍ້າຢາ ລ້າງມື ເປັນສິນຄ້າ ຄວບຄຸມ ແລະ ຫ້າມຂາຍ ເກີນລາຄວບຄຸມ ທົ່ວແຂວງຄໍາມ່ວນ . ຕາມແຈ້ງການເລີຍ