Tag: ຜ່ານຜ່າວິກິດ ໂຄວິດ-19

26th March 2020 0

ເລື່ອນເວລາຊໍາລະຫນີ້ທັງຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກ ເບ້ຍ, ປັບຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ່າທໍານຽມໃຫ້ລູກຫນີ້ ຜ່ານຜ່າວິກິດ ໂຄວິດ-19

By Admin

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ 238 ທຫລ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລົງວັນທີ 28 ມີນາ 2020 ວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກສະພາບການລະບາດ ຂອງພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃຫມ່ (ໂຄວິດ-19) ອີງໃສ່ສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃຫມ່ ຫລື ໂຄວິດ-19, ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ…