Tag: ຜັກນາງເລີດ

13th February 2020 0

ສະໜຸນໄພຊ່ວຍຫຼຸດນໍ້າຕານໃນເລືອດ “ຜັກນາງເລີດ” ຊ່ວຍໄດ້

By Admin

ພືດຜັກສະໜຸນໄພໃບນາງເລີດ ສາມາດນຳມາປະກອບອາຫານໄດ້ຢ່າງຫຼາຍ ເຊິ່ງຜັກນາງເລີດ ເປັນພືດລົ້ມລຸກຂະໜາດນ້ອຍ ມັກຂຶ້ນຢູ່ໃນບໍລິເວນພື້ນທີ່ທີ່ມີຄວາມປຽກຊຸ່ມ ມີສີຂຽວສົດເບິ່ງເຫັນເສັ້ນໃບ ແລະ ມີກິ່ນສະເພາະ. ຜັກນາງເລີດເປັນພືດສະໜຸນໄພ ທີ່ມີສ່ວນຊ່ວຍບຳລຸງ ແລະ ເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບໃນດ້ານຕ່າງໆ ໂດຍສັບພະຄຸນຂອງມັນ ຊ່ວຍຂັບລົມໃນທ້ອງ, ບຳລຸງ ແລະ ປັບສົມດຸນຮ່າງກາຍ, ຊ່ວຍຫຼຸດລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ປ່ວຍເປັນພະຍາດເບົາຫວານ. ມື້ນີ້,…