Tag: ປ່ຽນໂຮງແຮມຂອງຕົນໃຫ້ເປັນໂຮງໝໍ

15th March 2020 0

ໂຣນາໂດ້ ກອງໜ້າທີມຊາດບານເຕະໂປຕຸຍເກດ ຕັດສິນໃຈປ່ຽນໂຮງແຮມຂອງຕົນໃຫ້ເປັນໂຮງໝໍຮອງຮັບຜູ້ປ່ວຍໂຄວິດ-19

By Admin

ຫຼໍ່ໄປອີກ … ຄິສຕິໂນ້ ໂຣນັນໂດ້ ຕາທີມຊາດໂປຕຸເກດ ແລະ ມ້າລາຍ ຢູເວັນຕຸສ ໄດ້ຕັດສິນໃຈປັບປ່ຽນໂຮງແຮມຂອງຕົນເປັນໂຮງໝໍ  ເພື່ອຊ່ວຍໃນການຕ້ານກັບການຕໍ່ສູ້ຂອງເຊື້ອໄວລັດໂຄວິດ 19. ໂດຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດເຂົາຈະເປັນຄົນອອກໃຫ້ຟຣີ ຊຶ້ງໃຈແທນ… ລວມທັງການຈ່າຍຄ່າເງິນເດືອນໃຫ້ກັບແພດໝໍ ແລະ ພະຍາບານທັງໝົດອີກດ້ວຍ ມີນໍ້າໃຈນັກກິລາ ແລະ ມີນໍ້າໃຈທົ່ວປວງປະຊາອີກດ້ວຍ ນີ້ແຫຼະ…