Tag: ປ່ຽນ

20th June 2022 0

ປະຕິບັດຕາມນີ້ 2022 ກຳນົດໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ຮ້ານແລກປ່ຽນ ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ບຸກຄົນ ບໍ່ເກີນ 15 ລ້ານກີບຕໍ່ຄົນຕໍ່ວັນເດີ້

By Admin

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ກຳນົດໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ຮ້ານແລກປ່ຽນ ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ບຸກຄົນໄດ້ວົງເງິນບໍ່ເກີນ 15 ລ້ານກີບຕໍ່ຄົນຕໍ່ວັນ ວັນທີ 14 ມິຖຸນາ 2022, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 449/ທທລ ວ່າດ້ວຍການບໍລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ…

11th June 2021 0

ສຸດຍອດງາມ​ຂະ​ໜາດ ໂຄງການປ່ຽນທະເລຊາຍຊາຮາລາຂອງເອຢິບ ເປັນບ່ອນຜະລິດກະສິກຳ ເລີດໆ

By Admin

ເອຢິບມີແຜນເຮັດໂຄງການມາຫຼາຍປີ, ເຮັດຄອງສົ່ງນໍ້າຜ່ານທາງທະເລຊາຍຊາຮາລາ ທີ່ແຫ້ງແລ້ງ ໂດຍການຜັນນ້ຳຈາກແມ່ນ້ຳໄນ, ທະເລສາບ Toska, ທະເລສາບ Nasser ສົ່ງຕໍ່ໄປຍັງຄອງຊົນລະປະທານ ແລະ ລະບົບທໍ່ສົ່ງ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນຢູ່ໃນໄລຍະທຳອິດຂອງການປູກພືດໃນປີນີ້ ໂດຍໄດ້ປູກສາລີແລ້ວ 8 ພັນກວ່າເຮັກຕາ ແລະ ກຳລັງປູກໃຫ້ໄດ້ທ້າຍປີນີ້ອີກ 32 ພັນກວ່າເຮັກຕາ. ໃນໂຄງການ…

29th December 2020 0

ປ່ຽນ​ໄດ້ 10 ສິ່ງ​ນີ້ ປີ​ໃໝ່​ຈະ​ດີກວ່າ​ປີ​ຜ່ານ​ມາ​ແນ່ນອນ !

By Admin

10 ສິ່ງທີ່ຕ້ອງປ່ຽນແປງ ເພື່ອກ້າວເຂົ້າປີໃຫມ່ທີ່ດີກ່ອນເກົ່າ 1 ໃຊ້ເວລາກັບ “ໂລກອ້ອມຂ້າງ” ໃຫ້ຫຼາຍກ່ອນ ການໃຊ້ເວລາກັບ “ໂລກໂຊຊຽວ”. 2 ພະຍາຍາມເປັນ “ຜູ້ໃຫ້” ແທນທີ່ຈະເປັນ “ຜູ້ຮັບ”. 3 ເຂົ້າໃຈ “ຄົນອື່ນ” ໃຫ້ເທົ່າກັບເຂົ້າໃຈ “ໂຕເຮົາເອງ” 4…