Tag: ປ່ອຍ

2nd January 2021 0

ເພງ​ໃໝ່ ຂອງ​ນ້ອງ ກູດ GX2 ເພງ “ປ່ອຍ” ຕອກ​ຍ້ຳຄົນ​ຮັກ​ທີ່​ໝົດ​ໃຈ​ແລ້ວ

By Admin

ເພງ​ໃໝ່ ຂອງ​ນ້ອງ ກູດ GX2 ເຈົ້າ​ຂອງ​ຜົນ​ງານ​ເພງ 100 ປາຍລ້ານ​ວິວ ​ໃສ່​ໃຈ​ໄດ້​ແຕ່ມອງ ໄດ້​ປ່ອຍ​ເພງ​ໃໝ່​ສົ່ງ​ທ້າຍ​ປີ​ເກົ່າ​ໃນ​ວັນ​ທີ 31 ທັນ​ວາ 2020 ເພງ “ປ່ອຍ” ຕອກ​ຍ້ຳຄົນ​ຮັກ​ທີ່​ໝົດ​ໃຈ​ແລ້ວ ສຸດ​ຍື້​ແລ້ວ ສຸດ​ທ້າຍ​ກໍ​ຕ້ອງ​ປ່ອຍ​ໄປ ຟັງ​ເລີຍ