Tag: ປ່ວຍ​ເປັນ​ພະ​ຍາດ

26th December 2020 0

Share ຊ່ວຍກັນແນ່ເດີທຸກຄົນ ວອນ​ຜູ້​ໃຈ​ບຸນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນເຈັບຜູ້ທີ່ດ້ອຍໂອກາດນຳແນ່ ປ່ວຍເປັນພະຍາດຮ້າຍແຮງ

By Admin

ສະບາຍດີທຸກຄົນ. ມື້ນີ້ມາຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອມາຍັງຜູ້ໃຈບຸນທັງຫຼາຍ, ຊ່ວຍເຫຼືອຄົນເຈັບຜູ້ທີ່ດ້ອຍໂອກາດນຳແນ່. ເລື່ອງມີຢູ່ວ່າຄົນເຈັບເພດຍິງ, ຊື່: ນາງ ພອນເພັດ; ອາຍຸ: 24ປີ, ບ້ານ: ນາດີ; ເມືອງ: ມູນ; ແຂວງ: ຈຳປາສັກ, ເຊິ່ງເປັນຄົນເຈັບທີ່ປ່ວຍເປັນພະຍາດຮ້າຍແຮງ. ປັດຈຸບັນຄົນເຈັບນອນຮັກສາໂຕ, ຢູ່ພະແນກພາຍໃນ, ໂຮງໝໍເຊດຖາທິຣາດ, ແຕ່ຍ້ອນດ້ວຍຄອບຄົວທຸກຍາກຂາດເຂີນ,…