Tag: ປ່ວຍເປັນພະຍາດທໍ່ບີໃຫ່ຍ

11th June 2020 0

ວອນຜູ້ໃຈບຸນຊ່ວຍ ຫຼານອາຍຸ 2 ເດືອນ ປ່ວຍເປັນພະຍາດທໍ່ບີໃຫ່ຍຕ້ອງໄດ້ຜ່າຕັດຕໍ່ທໍ່ບີໃໝ່

By Admin

ຊ່ວຍກົດໄລກົດແຊ ວອນຜູ້ໃຈບຸນຊ່ວຍດ້ວຍຫຼານນ້ອຍນາງ ພຸດອາຍຸ2ເດືອນດ້ວຍ. ແມ່ຫຼານນ້ອຍນາງ ເຂັມພອນ ໄຊຍະສິດ ອາຍຸ 27ປີອາຊີບຊາວສວນ ປະຈຸບັນຢູ່ບ້ານ ຫ້ວຍຍາງ ເມຶອງ ງອຍ ແຂວງຫລວງພະບາງ ຫຼານນ້ອຍເປັນພະຍາດທໍ່ບີໃຫ່ຍຕ້ອງໄດ້ຜ່າຕັດໃສ້ຕໍ່ທໍ່ບີໃໝ່ດ່ວນຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແມ່ເລີຍຕັດສິນໃຈຫອບລູກຈ້າງລົດມານະຄອນຫລວງວຽງຈັນໂດຍມີເງິນຕິດໂຕມາແຕ່ 2 ລ້ານກີບ. ຫຼານນ້ອຍມາຮອດໂຮງຫມໍຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແຕ່ວັນທີ 26/5/2020ຈົນເຖີງປະຈຸບັນນີ້ຍັງນອນຢູ່ຫ້ອງຜ່າຕັດ ICU…