Tag: ປົວ​ລິດ​ສີ​ດວງ

2nd May 2021 0

ບ້ານເຈົ້າມີບໍ່ ຕົ້ນນີ້ ບໍ່ຮູ້ວ່າຊື່ຫຍັງ ແຕ່ເປັນຢາພື້ນເມືອງ ປົວລີດສະດວງ, ແກ້ປວດທ້ອງຕອນເປັນເມັນ

By Admin

ໃຜແນ່ຮູ້ຈັກຕົ້ນສະນີດນີ້ຮິບໄປຫາມາຕາກແຫ່ງໃວເດີ ເປັນຢ່າຫັດສະຈັນມັນສາມາດປີນປົວເປັນລົມຊັກຫລືວ່າ ເປັນບ້າຫມູ່ແລະຫຍັງເອົາໄປປົວຫຶດຫອບດິແທ້ 100% ປົວລີດສະດວງ ປົວຕັບປົວໜິ້ວຖົງບີປົວໜີ້ວໝາກໄຂ່ລັງ ປົວບວມປົວມະເລັງຖ້າໃຜເປັນພະຍາດແບບນີ້ ເວລາເປັນປະຈຳເດີືອນມັກຈະມີອາການປວດທອງນ້ອຍເຈັບແອ່ວຈ້ອງໃສ່ລັງກະສາມາດໄປຮັກສາໃດ້ 100% ແລະ ເປັນຄໍ້ຫນຽຽກະສາມາດປົວໃດ້ພາຍໄນ1ອາທີດຫາຍຂາດໃດ້ ອາຈານເຊື່ອແລ້ວ1000%ເຄີຍປີນປົວມາຫລາຍຄົນແລ້ວທີດີເຊື່ອຖຶແທ້ພັນເປີເຊັນ