Tag: ປູລາງລົດໄຟ

25th May 2020 0

ໂປ້ນໆ…! ການປູລາງລົດໄຟຂອງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນຜ່ານອຸໂມງແຫ່ງທໍາອິດ

By Admin

ວັນທີ 23 ພຶດສະພານີ້, ຢູ່ທີ່ສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນທີ່ບ້ານແສນຊຸມແຂວງວຽງຈັນ, ກໍາມະກອນສອງປະເທດລາວຈີນກໍາລັງຮ່ວມມືກັນປູລາງລົດໄຟ. . ຄຽງຄູ່ກັບໝອນລາງແຖວລະ 14 ອັນໄດ້ປູສໍາເລັດຜ່ານອຸໂມງ, ລາງເຫຼັກທີ່ຍາວ 500 ແມັດໄດ້ວາງລົງຢ່າງໜັກແໜ້ນ ແລະແມ່ນຢໍາ. . ວັນທີ 23 ພຶດສະພານີ້, ການປູລາງລົດໄຟຂອງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໄດ້ຜ່ານອຸໂມງແຫ່ງທໍາອິດ ແລະຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນສືບຕໍ່ປູໄປສູ່ທາງເໜືອ. .…