Tag: ປູກໝາກເຜັດ

5th January 2020 0

ໝາກເຜັດດົກໜາ ດ້ວຍວິທີນີ້ເຮັດໄດ້ງ່າຍໆ

By Admin

ການດູແລ ບໍາລຸງຮັກສາຕົ້ນໝາກເຜັດໃຫ້ອອກໝາກດົກໜາ ພ້ອມກໍາຈັດສັດຕູພືດໄດ້ມາຝາກ ໂດຍການນໍາໃຊ້ນົມຈືດເປັນສ່ວນປະສົມຫຼັກ ເຊິ່ງສູດນີ້ໃຊ້ງົບປະມານບໍ່ເຖິງ 10 ພັນກີບ(ຊື້ນົມຈືດ) ແລະ ທີ່ສໍາຄັນ ແອັດກໍ່ໄດ້ຮຽບຮຽງເອົາວິທີການເຮັດສູດເດັດນີ້ມາໃຫ້ທ່ານຜູ້ອ່ານໄດ້ນໍາໄປທົດລອງເຮັດ ພ້ອມທົດລອງໃຊ້ນໍາກັນ. ສ່ວນປະກອບທີ່ຕ້ອງກະກຽມ: ຫົວຜັກທຍມ 1ຖ້ວຍນ້ອຍ, ນົມຈືດ 1ກ່ອງ, ນໍ້າລ້າ 1 ຂວດ, ຈອກ…