Tag: ປຸ້ນ

16th January 2020 0

ຈັັບໄດ້ແລ້ວ ໜຸ່ມນັກສຶກສາບ້ານວັງຊ້ວຍ ໄຊຍະບູລີ ປຸ້ນເອົາເງິນຢູ່ຮ້ານເກມ ແລະ ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາ

By Admin

ກໍ່ເຫດປຸ້ນເອົາເງິນຢູ່ຮ້ານເກມ ແລະ ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາ ຖືກຈັບດຳເນີນຄະດີ . ໃນວັນທີ 9 ມັງກອນ 2020, ເຈົ້າໜ້າທີ່ໜ່ວຍງານວິຊາສະເພາະ ປກສ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສາມາດກັກຕົວຜູ້ຖືກຫາປຸ້ນຊັບພົນລະເມືອງໄດ້ 1 ຄົນ ຄື: ທ້າວ ສີລະສອນ ຫຼື…