Tag: ປຶກສາຫາລືດ້ານການເມືອງ

5th March 2020 0

ຜົນສໍາເລັດຂອງການປຶກສາຫາລືດ້ານການເມືອງລະຫວ່າງ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດແຫ່ງ ລາວ ແລະ ຣັດເຊຍ

By Admin

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 3-4 ມີນາ 2020 ທີ່ ນະຄອນຫລວງ ມົດສະກູ, ສະຫະພັນຣັດເຊຍ, ໂດຍປະຕິບັດຕາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈລະຫວ່າງ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສປປ ລາວ ແລະ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສ. ຣັດເຊຍ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືດ້ານການເມືອງ ລະຫວ່າງ ສອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ລາວ-ຣັດເຊຍ.…