Tag: ປິດ​ນ້ຳ​

20th June 2020 0

​ແຈ້ງ​ທົ່ວ​ເມືອງ ໄຊ​ເສດ​ຖາ ໂຕ່ງ​ນ້ຳ​ໄວ້ ວັນ​ທີ 23 ມິ​ຖຸ​ນາ ຈະມີການປ່ຽນຖ່າຍປະຕູນ້ຳຂະໜາດ 400 ຢູ່ເຂດທາດຫຼວງໃຕ້

By Admin

ໃຜທີ່ຢູ່ເມືອງໄຊເສດຖາກຽມຊາມໃຫຍ່ໂຕ່ງນ້ຳໄວ້ເລີຍ ເພາະລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ແຈ້ງການອອກມາແລ້ວເຖິງຜູ້ຊົມໃຊ້ນ້ຳທົ່ວເມືອງໄຊເສດຖາ ວັນທີ 23 ມິຖຸນາ 2020 ນີ້ຈະມີການປ່ຽນຖ່າຍປະຕູນ້ຳຂະໜາດ 400 ຢູ່ເຂດທາດຫຼວງໃຕ້ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບໄປເຖິງ 15 ບ້ານໃນທົ່ວເມືອງບໍ່ມີນ້ຳໃຊ້ ຫຼື ນ້ຳອອກໜ້ອຍກວ່າປົກກະຕິ. ການສ້ອມແປງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຈະກະທົບຕໍ່ລະບົບນ້ຳເຮັດໃຫ້ນ້ຳມາຄ່ອຍ ຫຼື ບໍ່ມີນ້ຳໃນຂອບເຂດບ້ານທາດຫຼວງໃຕ້, ວຽງຈະເລີນ,…