Tag: ປິດບໍລິການລົດໂດຍສານ

15th May 2020 0

ຕາມນີ້! ເລີ່ມ 18 ພຶດສະພາ ສະຖານີຂົນສົ່ງລົດໂດຍສານສາຍໃຕ້ ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການຄືນ

By Admin

ພາຍຫຼັງສະຖານະການ ການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ເບົາບາງລົງ ແລະ ສາມາຄວບຄຸມໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ,​ລັດຖະບານ ກໍ່ຄືຄະນະສະເພາະກິດໄດ້ມີການຜ່ອນຜັນມາດຕະການ ໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ. ທັງນີ້, ກໍ່ເພື່ອແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນມີຄວາມສະດວກຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ. ຫຼ້າສຸດ. ສະຖານີຂົນສົ່ງໂດຍສານສາວຍໃຕ້ ກໍ່ປະກາດຈະເປີດບໍລິການຜູ້ໂດຍສານຄືນ  ໃນວັນທີ 18/5/2020 ນັບແຕ່ເວລາ 4:00…