Tag: ປິດບໍລິການຊົ່ວຄາວລົດເມ

24th March 2020 0

ດ່ວນ! ປິດບໍລິການຊົ່ວຄາວ ລົດເມທາລາລະນະສາຍທາງ ໄອເຕັກ-ຕະຫຼາດເຊົ້າ-ສະຫນາມບິນ

By Admin

ທ່າມກາງການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ນັບມື້ຮຸນແຮງ ແລະ ແພ່ລາມຢູ່ໃນຫຼາຍປະເທດ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ. ຈາກສະຖານະການດັ່ງກ່າວ ຫຼາຍປະເທດໄດ້ມີການເພີ່ມມາດຕະການເຂັມງວດໃນການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ສະກັດກັ້ນ. ຂະນະທີ່ ສປປ ລາວ ເອງເຊິ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນ ຍັງບໍ່ທັນມີການລາຍງານກໍລະນີຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອຢ່າງເປັນທາງການ. ສະນັ້ນ,…