Tag: ປິດທຸກກິດຈະກຳ ທີ່ສັດອົງແສນ ບ້ານສະແຄະ

31st March 2020 0

ແຈ້ງດ່ວນ! ເລີ່ມ 1 ເມສາ ປິດທຸກກິດຈະກຳ ທີ່ວັດອົງແສນ ສຸກຂະຣາມ ບ້ານສະແຄະ

By Admin

ວັດອົງແສນ ສຸກຂະຣາມ, ບ້ານສະແຄະ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ແຂວງ ອັດຕະປື ສັ່ງໂຈະຊົ່ວຄາວ ບໍ່ໃຫ້ເຮັດກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ມີມວນຊົນເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍ. ທັງນີ້, ກໍ່ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມເຊື້ອພະຍາດດັ່ງກ່າວບໍ່ໃຫ້ແພ່ລະບາດໃນແຂວງອັດຕະປື. ທ່ານ ເກັດສະຫນາ ພັນທະວົງ ເລຂາພັກບ້ານສະແຄະໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ພາຍຫລັງມີມາດຕະການ, ແຈ້ງການ, ມະຕິຄໍາສັ່ງຂອງສູນກາງ,…