Tag: ປິດດ່ານ

3rd May 2020 0

ລາວ ສືບຕໍ່ປິດດ່ານທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ດ່ານສາກົນເຂົ້າ-ອອກຂອງບຸກຄົນທົ່ວໄປ ຍົກເວັ້ນລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າ

By Admin

ປັດຈຸບັນ ເຖິງວ່າສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄລິດ-19 ຢູ່ ສປປ ລາວ ມີລັກສະນະຜ່ອນຄາຍລົງ ແລະ ລັດຖະບານໄດ້ປະຕິບັດມາດຕະການຜ່ອນຜັນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14-17 ພຶດສະພາ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຈຳນວນໜຶ່ງແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ລັດຖະບານຍັງໃຫ້ສືບຕໍ່ ປິດດ່ານປະເພນີ, ດ່ານທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ດ່ານສາກົນສຳລັບການເຂົ້າອອກຂອງບຸກຄົນທົ່ວໄປ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ຜູ້ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດ ຈາກຄະນະສະເພາະກິດ…