Tag: ປາ​ຊີ​ຟິກ

25th May 2021 0

ເຈ້ຍ ປາຊີຟິກ ໂພສ ຂໍໂທດ ແລະ ຍອມຮັບຜິດ ຈາກໃຈຈິງ ກັບທຸກຄໍາທີ່ສັງຄົມອອກມາວິຈານ ແລະ ຕໍານິ

By Admin

ຈາກໂພສທີ່ ເຈ້ຍ ປາຊີໄດ້ໂພສກອນ່ໜ້ານີ້ ທີ່ອາດຈະມີຄວາມໝາຍ 2 ແງ່ 2 ງາມ ຫຼື ອື່ນໆ ດ້ວຍຕາມສະຕາຍຂອງເຈ້ຍ ປາຊີຟິກ ທີ່ເປັນຄົນຕາຫຼົກ ເຮຮາ ຕາມສະຕາຍ ໄດ້ເກີດປະເດັນດາມ້າເກີດຂຶ້ນຕ່າງໆນານາ ເຊິ່ງໂພສດັ່ງກ່າວແມ່ນຖືກລົບໄປແລ້ວ ຫຼ້າສຸດ ທາງ ເມຍຂອງ…

8th February 2021 0

ຄວາມ​ໃນ​ໃຈ​ຂອງ​ພໍ່​ລູກ 2 ! ເຈ້ຍ ປາ​ຊີ​ຟິກ ໂພ​ສ “ຂ້ອຍໂຊກດີທີ່ມີເມຍເອົາໃຈໃສ່ລູກ ແຍກ​ໜ້າ​ວຽກ​ກັນ​ຊັດ​ເຈນ ແຕ່ຍອມຮັບລ້ຽງລູກຍາກອີ່ຫລີ”

By Admin

ຄວາມ​ໃນ​ໃຈ​ຂອງ​ພໍ່​ລູກ 2 ! ເຈ້ຍ ປາ​ຊີ​ຟິກ ໂພ​ສ “ຂ້ອຍໂຊກດີທີ່ມີເມຍເອົາໃຈໃສ່ລູກ ແຍກ​ໜ້າ​ວຽກ​ກັນ​ຊັດ​ເຈນ ແຕ່ຍອມຮັບເດີ້ ລ້ຽງລູກຍາກອີ່ຫລີ” ຂ້ອຍໂຊກດີ ທີ່ມີ ເມຍເອົາໃຈໃສ່ລູກ ລາວໃຫ້ນົມເວຫາດູດຈົນຮອດ 2ປີຄ່ອຍໃຫ້ອອກນົມ ຫລີ້ນນໍາລູກຫລາຍ ກະຕູນກະໃຫ້ເບິ່ງມື້ລະ 20ນາທີ . ເວຣາ…