Tag: ປານ​ດຳຂົນ​ຍາວ

8th June 2020 0

ແປັກ​ປະຫຼາດ ພົບ​ເດັກ​ຍິງ​ມີ​ຂົນ​ແຂນ​ຄື​ຂົນ​ສັດ ທີ່​ເມືອງປະທຸມພອນ ແຂວງຈຳປາສັກ

By Admin

ແປກປະຫຼາດ ເດັກນ້ອຍອາຍຸ 8 ປີຢູ່ ບ້ານໜອງໝາກເອກ ເມືອງປະທຸມພອນ ແຂວງຈຳປາສັກ ແຂນເບື້ອງຂວາເປັນປານດຳແດ່ນ້ອຍ ມີຂົນປົ່ງຍາວຕາມບ່ອນດຳ ຄາຍໆຄືໜັງຂົນສັດ ເຫັນແລ້ວເປັນຕາອີຕົນແທ້ ແຂງແຮງໃຫຍ່ສູງເດີ່ຫຼ້າ. . ໃຜແດ່ເປັນແນວນີ້ ປົວ​ຢູ່​ໃສ