Tag: ປັບລົງລາຄານໍ້າມັນ 5 ກຸມພາ

4th February 2020 0

ມີຂ່າວຮ້າຍ ກໍ່ຕ້ອງມີຂ່າວດີ! ລັດແຈ້ງການປັບລົງລາຄານໍ້າມັນ ເລີ່ມ 6 ໂມງເຊົ້າມື້ອື່ນ

By Admin

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 0122/ອຄ.ກຄພນ ລົງວັນທີ 4 ກຸມພາ 2020 ເຖິງສະມາຄົມນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ອາຍແກ໊ສ,ບັນດາບໍລິສັດ ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ປໍ້າຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ເລື່ອງ ແຈ້ງປັບລົງລາຄາຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ເຊິ່ງການການປັບລາຄາໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນປັບລົງລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທຸກຊະນິດຄື:…