Tag: ປັບລົງລາຄານໍ້າມັນ 2 ເມສາ

1st April 2020 0

ຂ່າວດີຕົ້ນເດືອນ! ປັບລົງລາຄານໍ້າມັນທຸກຊະນິດ 300 ກີບ/ລິດ ເລີ່ມ 2 ເມສາ ເປັນຕົ້ນໄປ

By Admin

ທ່າມກາງ ການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ເສດຖະກິດ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ຢູ່ແຕ່ລະປະເທດ ແຕ່ຂະນະດຽວກັນ, ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ປະກາດຂ່າວດີ ແຈ້ງປັບລົງລາຄາຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທຸກຊະນິດ ເລີ່ມມື້ນີ້ ວັນທີ 2 ເມສາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ  ໂດຍການປັບລົງລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທຸກຊະນິດ 300…